Đánh giá tay nghề Xét nghiệm (Laboratory technician)

Đánh giá tay nghề Kỹ thuật viênvXét nghiệm (Laboratory technician)

Đánh giá tay nghề Kỹ thuật viên xét nghiệm (Laboratory technician – Trung cấp) dành cho các bạn không qua được bài đánh giá tay nghề bậc cử nhân (Laboratory scientist). Ngoài ra, các bạn học trung cấp xét nghiệm nhưng có hai năm kinh nghiệm làm việc cũng có thể đăng ký làm skill assessment.

Định cư Úc nghề xét nghiệm có 2 ngành nằm trong danh sách định cư tay nghề. Đó là cử nhân xét nghiệm và trung cấp xét nghiệm. Tuy không được chú ý như Nursing (điều dưỡng), đây cũng là một ngành học cần được cân nhắc vì cơ hội định cư khá cao. Định cư Úc nghề xét nghiệm có 1,600 chỉ tiêu và chỉ 28 thư mời đã được phát trong 3 tháng qua. Bạn cần vượt qua Đánh giá tay nghề xét nghiệm trước khi nộp được các loại visa định cư.

Xem thêm Danh sách kèm chỉ tiêu định cư tay nghề Úc

Định cư Úc ngành trung cấp xét nghiệm (Laboratory technician) dành cho các bạn tốt nghiệp Kỹ thuật viên xét nghiệm. Các bạn Cử nhân xét nghiệm ở Việt Nam nhưng không được AIMS đánh giá tương đương với “bachelor” của Úc cũng có thể tham khảo. AIMS cũng đánh giá kinh nghiệm nếu bạn cần claim thêm điểm kinh nghiệm để cộng điểm định cư.

Đọc thêm về Định cư úc nghành Cử nhân xét nghệm (Medical Laboratory Scientist)

Để được Đánh giá tay nghề xét nghiệm thành công, bạn cần thỏa hai yêu cầu:

Yêu cầu bằng cấp khi Đánh giá tay nghề xét nghiệm (trung cấp)

– Hoàn thành bằng cấp TỐI THIỂU tương đương với Diploma của Úc trong lĩnh vực khoa học xét nghiệm. Chương trình cần đạt tiêu chuẩn của AEI Country Education Profile (2 năm)
– Có ÍT NHẤT 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm gần nhất

Yêu cầu Tiếng anh khi Đánh giá tay nghề xét nghiệm (trung cấp)

Yêu cầu tiếng anh của AIMS là IELTS 7.0 overall, có thể thi General hay Academic. AIMS cũng chấp nhận TOEFL hay PTE academic tương đương.

Tham khảo: https://www.aims.org.au/ 

Liên hệ

♥♥♥ Liên hệ ngay với TP Group để nhận được tư vấn về một lộ trình du học và định cư hiệu quả.Leave a Reply