Điều kiện du học ngành Social work bậc đại học và thạc sỹ

Bậc đại học – Bachelor

Học phí Số năm học Điểm cấp III (GPA) Tiếng Anh
27.000 – 32.000 4 7.5 IELTS 6.0 – 7.0

Bậc thạc sỹ – Master

Học phí Số năm học Điểm đại học (GPA) Tiếng Anh
30.000 – 32.000 2 ≥6.5 IELTS 6.5 – 7.0

Nếu bạn không đủ điểm GPA và/hoặc IELTS

I. Bậc đại học – Bachelor

✔️ Tham gia khóa học dự bị Foundation nếu bạn đã hoàn tất năm 11 ở VN với GPA 6.0 và IELTS 5.5. Học xong Foundation bạn sẽ lên năm I đại học khi đạt số điểm quy định

✔️ Tham gia khóa học Diploma nếu bạn đã hoàn tất năm 12 ở VN với GPA 6.0 và IELTS 6.0, với cơ hội chuyển tiếp lên năm 2 đại học

✔️ Tham gia khóa học tiếng Anh nếu bạn đã đủ điểm GPA và chỉ thiếu 0.5 đến 1.0 điểm IELTS

II. Bậc thạc sỹ – Master

✔️ Tham gia khóa học tiếng Anh nếu bạn đã đủ điểm GPA và chỉ thiếu 0.5 đến 1.0 điểm IELTS

✔️ Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế vẫn có thể học thạc sỹ Social work

 

♥♥♥ Liên hệ ngay với TP Group để được tư vấn, giải đáp thắc mắc theo thông tin sau đây:Leave a Reply