Tiến trình nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc

Bước 1

Lựa chọn loại thị thực phù hợp với mục đích đến Úc của Bạn và tải mẫu đơn xin theo đúng loại thị thực

Lưu ý: Bạn có thể lấy mẫu đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị Úc (AVAC)

Bước 2

Hồ sơ xin thị thực của Bạn có thể cần thêm các giấy tờ được yêu cầu. Để biết danh sách giấy tờ được yêu cầu nộp với loại thị thực của mình, xin vui lòng xem danh sách giấy tờ theo từng loại thị thực. Hồ sơ của Bạn cần tập hợp hết các loại giấy tờ được yêu cầu.

Để tránh chậm trễ, Bạn vui lòng chuẩn bị hết những giấy tờ được yêu cầu và nộp cùng lúc nộp đơn xin thị thực.

Bước 3

Sắp xếp phí thanh toán nộp hồ sơ xin thị thực bằng tiền Việt Nam. Bạn cũng có thể thanh toán phí bằng thẻ tín dụng.

Bước 4

Việc đặt lịch hẹn trước để nộp hồ sơ là yêu cầu bắt buộc. Đặt lịch hẹn để đến Trung tâm tiếp nhận thị thực hồ sơ thị thực Úc (AVAC), nộp hồ sơ và lấy mẫu sinh trắc học.

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

Mẫu đơn xin thị thực có giá trị là mẫu đơn được điền đầy đủ thông tin kèm chữ ký của đương đơn và thanh toán phí xin thị thực. Mẫu đơn của đương đơn dưới 18 tuổi cần được ký bởi bố/mẹ hoặc người giám hộ của hợp pháp.

Các giấy tờ được yêu cầu nên nộp cùng đơn xin thị thực. Các giấy tờ không sử dụng tiếng Anh cần kèm theo một bản dịch công chứng sang tiếng Anh.

Để quá trình xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, bạn nên nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu và các giấy tờ khác liên quan cùng lúc với đơn xin thị thực (vui lòng xem các giấy tờ được yêu cầu nộp ở phần hướng dẫn nộp giấy tờ theo từng loại thị thực phù hợp)

Nếu bạn không cung cấp tất cả các giấy tờ cụ thể cùng lúc nộp đơn xin thị thực, đơn xin của bạn có thể được xét duyệt chỉ thông qua những giấy tờ mà bạn đã cung cấp. Luật nhập cư của Úc cho phép quyết định kết quả bất cứ lúc nào sau khi nhận được hồ sơ xin thị thực của bạn.Leave a Reply