Top các trường đại học có ngành Social work tốt nhất ở Úc 2018

Các trường đại học tốt nhất trong đào tạo Công tác xã hội ở Úc theo thống kê mới nhất là

  1. Curtin University
  2. Edith Cowan University
  3. Charles Darwin University

Các trường đại học dạy Công tác xã hội được xếp hạng dựa trên các tiêu chí:

  • Quy mô trường học (số học sinh)
  • Sự hài lòng của sinh viên sau tốt nghiệp với các khóa học Công tác xã hội (% hài lòng)
  • Mức lương tham khảo sau tốt nghiệp (dựa trên tỷ lệ tiền lương, học phí và tỷ lệ thất nghiệp).

Đại học Curtin

Trường Trị liệu và Công tác xã hội tại Curtin đứng đầu bảng xếp hạng ngành Công tác xã hội (Social work) trong năm 2017.

Trường học khá nhỏ nhưng nằm ở vị trí hàng đầu về điểm xếp hạng khóa học của sinh viên (96% hài lòng) và mức lương ($ 57,457 lương khởi điểm).

Đại học Edith Cowan

Chương trình Công tác xã hội tại Edith Cowan xếp hạng 2

Trường được đánh giá cao bởi sinh viên (92% hài lòng) và có rất ít sinh viên thất nghiệp trong số các sinh viên tốt nghiệp.

Đại học Charles Darwin

Trường Khoa học sức khỏe tại CDU được xếp hạng trong top 3 tại Úc về Công tác Xã hội.

Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp Công tác xã hội tại CDU rất cao.

Top 10 trường dạy Công tác xã hội (Social work) tốt nhất Úc

Xếp hạng Trường Bang Số học sinh Mức độ hài lòng Mức lương sau tốt nghiệp Tổng điểm
1 Curtin University WA 171 96% $57,457 200
2 Edith Cowan University WA 282 92% $52,778 158
3 Charles Darwin University NT 127 87% $53,836 143
4 Deakin University VIC 203 93% $45,158 126
5 University of New South Wales NSW 253 87% $48,438 117
6 Griffith University QLD 404 90% $44,715 113
7 Charles Sturt University NSW 774 80% $52,199 106
8 Western Sydney University NSW 462 86% $45,012 97
9 James Cook University QLD 204 85% $46,132 97
10 RMIT University VIC 270 87% $43,463 93


1 Comment

Leave a Reply